Σ΄ αυτή την Ενότητα καταχωρούνται συνέδρια, σεμινάρια και συναφείς εκδηλώσεις  που πρόκειται να διεξαχθούν από την ΕΕΜΥΥ, την ΕΑΗΜ ή άλλους φορείς του εξωτερικού και ενδεχομένως ενδιαφέρουν τα Μέλη (οργάνωση, διοίκηση, οικονομία, πληροφορική, ποιότητα κ.λπ. στον Υγειονομικό Τομέα). Τρεις(3) από αυτές τις επιστημονικές εκδηλώσεις μπορείτε να δείτε στις «Επερχόμενες Εκδηλώσεις» της αρχικής σελίδας του portal. Υπάρχει συνεχής ανανέωση με νέες εκδηλώσεις που ανακοινώνονται και λαμβάνουμε γνώση.

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!