Το ενημερωτικό έντυπο «HEALTH Affairs in Greece» άρχισε να εκδίδεται το 2019, μετά τη μετεξέλιξη του «Επιθεώρηση ΥΓΕΙΑΣ» σε αμιγώς επιστημονικό περιοδικό. Στόχος της νέας έκδοσης είναι η επίκαιρη ενημέρωση και επικοινωνία της ΕΕΜΥΥ με τα μέλη της.

Η περιοδική έκδοση του «HEALTH Affairs in Greece» (Μάρτιος – Ιούλιος – Νοέμβριος) είναι προσβάσιμη στα οικονομικά τακτοποιημένα Μέλη της ΕΕΜΥΥ (εγγραφή νέων μελών εδώ).