Σ΄ αυτή την Ενότητα είναι καταχωρημένα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ελληνικών (και όχι μόνο) ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που σχετίζονται με την Οργάνωση, Διοίκηση, Οικονομία, Πολιτική Υγείας και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον Υγειονομικό Τομέα και ενδεχομένως ενδιαφέρουν τα Μέλη της ΕΕΜΥΥ. Υπάρχει συνεχής ανανέωση με τα νέα Προγράμματα που λειτουργούν και λαμβάνουμε γνώση.

Εγγραφείτε

Προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το portal, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΕΜΥΥ. Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε!